PALVELUT

VANKALLA OSAAMISELLA

Rakentamisen konsultointipalvelut

Maankäytön ja rakentamisen asiantuntija- ja konsultointipalvelut

Maankäytön ja rakentamisen asiantuntijapalveluihin erikoistuneiden yhteistyöyritystemme palveluksessa työskentelee keskimäärin 10-15 henkilöä, joilla on pitkäaikainen kokemus toimintasektorillaan.

Maankäytön ja rakentamisen asiantuntijapalvelut verkostomme palvelee Teitä laajasti kaikissa maankäyttöasioissa (mm. kaavoitus- ja maankäyttösopimukset), arkkitehtisuunnittelu-palveluissa, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelussa, kustan-nuslaskennassa ja rakennuttajatehtävissä.

Teemme myös itse ja yhteistyöyritystemme kautta kaupallisia selvityksiä sekä YVA -selvityksiä. Maankäytön ja rakentamisen asiantuntijapalvelut -verkostomme toiminta-alueena on koko Suomi. Yhteistyöyritystemme henkilökunta sijoittuu pääosin pääkaupunkiseudulle, mutta verkostomme toimii edellä mainitusti koko maassa.

OTA yhteyttä