palvelut

vankalla osaamisella

KIINTEISTÖKEHITYSPALVELUT

NORDICON toimii valtakunnallisesti kiinteistökehittäjänä rakennuttaen pääosin eri yhteistyökumppaneidensa (rakennusliikkeet, käyttäjät, sijoittajat) taseen kautta kiinteistökehityskohteita eri sektoreilla koko Suomen alueella sekä eri yhteistyötahojemme kautta Baltiassa. Nordiconin ensisijainen kohderyhmä on kauppa- ja liikepaikat eri kaupan ketjujen tilatarpeita ajatellen, kauppakeskukset, Retail Park -tyyppiset Kodin Keskus -hankkeet, eli Kauppapuistot ja muut liiketilat, logistiikka-, tuotanto- ja varastotilat sekä suurimmissa maakuntakaupungeissa asunto- ja toimistokokonaisuudet sekä sote -sektorin hankkeet, joiden kehittämiseen Nordicon myös panostaa lähivuosien aikana. Nordicon on myös erikoistunut hotelleiden uudisrakennuttamiseen ja saneeraushankkeisiin.

Oma organisaatiomme toimii kiinteistöliiketoiminnassa yhteistyössä eri keskeisten konsulttien, toimitilavälittäjien sekä maakunnallisten ja valtakunnallisten rakennusliikkeiden kanssa hankekohtaisesti. Teemme myös läheistä yhteistyötä keskeisten koti- ja ulkomaisten toimitiloihin sijoittavien tahojen kanssa. Hankekohtaisesti yhteistyökumppaneitamme ovat myös koti- ja ulkomaiset kaupan ketjut, maakunnalliset ja paikalliset sijoittajat sekä muut vastaavat toimijat. Palvelemme niin toimitiloja tarvitsevia yrityksiä, kuin yhteisöjä, kaupunkeja sekä kuntia.

Nordicon lähtökohtana on hankkia tontti tai kehitettävä kiinteistö, tehdä siitä hankesuunnitelma, hankkia kohteelle käyttäjä tai käyttäjät, kilpailuttaa rakentaminen (ellei alkusijoittajana ole yhteistyökumppanina toimiva rakennusliike) sekä myydä kohde käyttäjälle, rakentajalle tai loppusijoittajalle. Yksinkertaisesti ilmaistuna Nordicon toimii valtakunnallisesti riippumattomana kiinteistökehittäjänä eli developperina amerikkalaismallisesti, eli Nordiconin osaamisella ja alkusijoittajan, rakennusliikkeen, käyttäjän tai loppusijoittajan rahoittamana.

Nordicon on oikea yhteistyökumppani, kun tarvitsette kilpailukykyiset toimitilat uudiskohteena tai vanhasta kiinteistöstä kehitettynä vuokralle tai omaan taseeseenne toteutettuna. Jos olette kaupan ketjun, huolinta-, kuljetus-, logistiikka- tai tuotantoyrityksen edustaja, hankimme, kehitämme, myymme ja/tai vuokraamme teille tarpeenne mukaiset liike-, logistiikka-, tuotanto- ja varastotilat kilpailukykyiseen ja kannattavaan hintaan.

Asunto-, hotelli- ja toimistohankkeissa sekä sote -sektorilla tarjoamme myös kilpailukykyisiä tilavaihtoehtoja ! Huolehdimme myös uusien tilojen rakentamisen yhteydessä vanhojen toimitilojenne myynnistä tai jälleenvuokrauksesta, voimme myös ostaa vanhan kiinteistönne oman yhteistyökumppaneidemme taseeseen. Varmistamme myös, että kaikki vaatimustasonne ja tarpeenne hankkeessa huomioidaan. Ja toistamiseen haluamme kertoa, että pystymme takaamaan teille niin uudishankkeissa, kuin kehityskohteissa selkeästi edullisemman vuokrahinnan, kuin keskimääräinen markkinahinta on !

Kauttamme kaikki toimitilajärjestelyt valtakunnallisesti. Tarvitsettepa millaista toimitilaa tahansa, teemme teille edullisen tarjouksen uusista rakennettavista toimitiloista joko yrityksenne omaan taseeseenne rakennettuna tai erittäin kilpailukykyisellä vuokrahinnalla rakennusliike- ja/tai sijoittajakumppaniemme taseen kautta.

Perehdymme yksilöllisesti asiakkaamme tarpeisiin ja toteutamme toimitilatarpeenne

Henkilöstömme ja verkostossa kanssamme toimivien yhteistyötahojemme pitkä 25-35 vuoden kokemus ja koko Suomen kiinteistökannan ja kiinteistömarkkinan tuntemus takaavat kannaltanne toivomanne lopputuloksen ! Avainhenkilömme ovat viimevuosina olleet mukana useiden keskeisten kaupan ketjujen verkoston kehittämisessä ja rakennuttamisessa, eri kauppa- ja liikepaikkojen, Kodin Keskusten, logistiikka-, tuotanto- ja varastotilojen sekä asuntokohteiden kiinteistökehityshankkeissa. Vuosien 1999-2021 aikana toteutettujen rakennushankkeiden arvo oli runsaat 1 miljardi euroa ja toteutettujen hankkeiden pinta-ala oli hieman yli 1 200 000 m2. Tiimimme toteuttamat hankkeet ja tyytyväiset asiakkaat referenssinä puhuvat puolestaan. Kysy lisää referensseistämme tiimimme jäseniltä!

NORDICONIN TOIMINTAMALLI KIINTEISTÖKEHITYSHANKKEISSA ON SEURAAVANLAINEN:

  1. Nordicon etsii ja hankkii sekä varaa kiinteistökehitystä varten tontin tai kehitettävän olevan ”kiinteistöaihion.”
  2. Nordicon teettää alustavan tontinkäyttösuunnitelman ja tekee hankesuunnitelman.
  3. Nordicon etsii ja neuvottelee sekä hankkii kiinteistökehityskohteen käyttäjät, eli vuokralaiset hankkeeseen.
  4. Nordicon hankkii alkusijoittajan, joka toimii hankkeen alkuvaiheen (tontin/aihion osto ja muut hankkeen alkukustannukset) rahoittajana, kilpailuttaa rakentajan tai jos hanke on käynnistetty yhdessä rakentajan kanssa, Nordicon sopii rakentamisesta niin, että rakentaja toimii myös kiinteistökehityshankkeen tontin/aihion ostajana sekä alkusijoittajana ja sen myötä hoitaa myös alkurahoituksen. Joissakin hankkeissa myös käyttäjä voi olla hankkeen alku- ja loppusijoittajana.
  5. Hankkeen sijoittaja kilpailutetaan ja hanke myydään loppusijoittajalle, joka voi olla myös kohteen käyttäjä, mutta useimmiten lopullinen sijoittaja on koti- tai ulkomainen kiinteistörahasto tai muu sijoittajataho. Tämä sijoittajakauppa toteutuu yleensä siinä vaiheessa kun hankkeen suunnitelmat ovat valmiit, hankekehityksen kohteena olevat toimitilat on saatu vuokrattua, eli yleensä kohde on myyty loppusijoittajalle jo ennen kuin hankkeen rakentamista on edes aloitettu. Viimeistään kauppa loppusijoittajan kanssa tehdään, kun koko hanke on valmis.
  6. Nordicon on siis hankkeissa käynnistäjä, kiinteistökehittäjä ja se taho, joka ”juoksee” hankkeen kasaan rakentajan, sijoittajan tai käyttäjän lukuun.

Hankkeet toteutetaan siis ns. ’amerikkalaisen mallin mukaan’, eli hankekehitys toteutetaan Nordiconin osaamisella ja rakentajan, sijoittajan tai käyttäjän varoilla.

YHTEYDENOTTO