palvelut

vankalla osaamisella

YRITYSJÄRJESTELYT

Yritysjärjestelyt -yksikkömme vastaa yrityskaupoista, liikkeenjohdon konsultoinnista sekä erilaisista yritysten pääomasijoitusjärjestelyistä ja toimialajärjestelyistä. Olemme riippumaton kotimainen yritysjärjestelyiden konsultti ja toimimme yhteistyössä muutamien koti- ja ulkomaisten pääomasijoittajien kanssa, jotka keskittyvät pienten ja keskisuurten eri toimialojen kotimaisten yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Työskentelemme läheisesti myytävien tai yritysjärjestelyyn tulevien sekä pääomasijoitettavien yritysten toimivan johdon kanssa. Näin luomme pysyvän ja pitkäjänteisen lisäarvon kasvun kehityksen ja muutoksen kautta yhteistyössä pääomasijoittajien sekä rahoittajien kanssa. Kauttamme toimii myös kotimaisista yksityisistä sijoittajista koostuva pääomasijoittajaverkosto, jonka kokoonpano vaihtelee yrityksen koosta ja toimialasta tai yritysjärjestelyn laajuudesta riippuen.

Konsultoimme asiakkaitamme kaikissa yrityskaupoissa ja yritysjärjestelyissä eri osa-alueiden kysymyksissä, kuten yrityksen hinnanmäärityksessä ja viranomaiskysymyksissä. Huolehdimme due diligence -prosessista. Laadimme perusteellisen yhteenvedon myynti- ja ostokohteesta. Selvitys kattaa kaikki tarvittavat seikat, jotka ovat välttämättömiä huolellisesti valmistellusta yrityskaupasta tai yritysjärjestelystä päätettäessä.

Yhteistyöverkostostamme löytyy aina mm. yrityskauppoihin sekä verotukseen erikoistuneet lakimiehet sekä joukko taloushallinnon, verotuksen, kirjanpito- ja tilintarkastusalan ammattilaisia.

Palvelujamme ovat edellä mainitusti kaikki yrityskaupan osa-alueet; ostajien ja myyjien neuvonta, erilaiset analyysit, arviot hinnasta ja kohteista, rahoitus- ja verotusneuvonnat, liiketoiminnan kehitys- ja suunnittelu, sopimusten laadinnat ja luonnollisesti koko yrityskaupan ja yritysjärjestelyn käytännön toteutus aina markkinointia myöten.

Henkilökuntamme muodostuu ammattinsa osaavista asiantuntijoista, joilla suurimmalla osalla on korkeakoulututkinto ja kaikilla myös vahvasti yritysjohdon ja/tai yrittäjäkokemusta. Laajan kokemus- ja koulutuspohjansa ansiosta henkilökuntamme kykenee hallitsemaan mitä moninaisemmat yrityskauppaan liittyvät ongelmat ja yhteistoiminta-verkostoomme kuuluvat tahot auttavat omalla osaamisalueellaan tiimiämme. Yksi keskeisistä vahvuuk-sistamme onkin usean asiantuntijatahon muodostama yhteistoimintaverkostomme.

Tarjoamme riippumatonta Corporate Finance -neuvontaa valtakunnallisesti. Riippumattomuutemme rahoituslähteistä takaa teille objektiivisen neuvonannon kaikissa yritys-järjestelyissä

Yhteydenotto